Featured Posts

消暑冰凍咖啡梳打

July 15, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

November 16, 2018

Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Reflection
  • Twitter Reflection
  • Google+ Reflection

Merry Christmas !!!! 之 Staresso 送贈品

November 24, 2017

 

 

 

🤵🏻🙍🏻🙎🏻‍♂👰唔同的客人, 有唔同喜好😍😍. 為照顧唔同朋友需要, 我地而家🎉🎉🎉🎉四個色都有齊了🎉🎉🎉🎉.
不知會不會花多眼亂的呢😅😅

 

仲有一個月就聖誕節了. 我地預備左小小的聖誕禮物🎁
🎁送比大家☺☺, 由 11月25日開始. 凡購買 Staresso 一個. 我地都會送返小小的 實用性都好高的配件給大家, 送出贈品, 不設指定. 只能隨機送出. 數量有限, 送完即止. . 
各位朋友. 不要錯過哦.............😌😌😌😌

 

www.avidcoffeehk.com
官塘興業街12號 永泰中心7樓A36室
聯絡電話: 92116531

 

 

Please reload